ESP Kurumsal Egitim

İngilizce Mülakatlar

ESP, İngilizce mülakatlar konusunda yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. İster işe alım amacıyla olsun, ister siz iş başvurusunda bulunuyor olun, size yardımcı olmaya hazırız.

İşe alım yapan bir kişi için İngilizce mülakatlar iki amaca yöneliktir. Adayın veya mülakat yapılan kişinin konuşma ve anlama seviyesini belirlemenin yanısıra, işe uygun olup olmadığını değerlendirme amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca, İngilizce mülakat uygulaması, mülakat yapılan kişinin karakteri hakkında Türkçe yapılan iş görüşmelerinde belirgin olmayan bazı ipuçlarını ve bilgilerini de ortaya çıkarabilir.