ESP Kurumsal Egitim

Organizasyon ve Seviye Tespiti

ESP Kurumsal olarak verdiğimiz tüm hizmetler kurumların ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre şekillenir. Eğitmenlerimizin seçimini, programlarımızı ve eğitim materyallerini tamamen kurumların ihtiyaçlara göre belirliyoruz.

Bir İngilizce dil eğitim programını planlarken çalışmamızın ilk aşamasında ihtiyaçlarınızın ve amaçlarınızın tespit edilmesi ve daha sonra hedef öğrenci kitlesinin seçilmesi yer alıyor. Bundan sonraki aşamada, katılımcıları ihtiyaçlarına ve dil seviyelerine göre gruplara ayırıyoruz. Bunu uygun olan seviye tespit methodunun seçimi ve uygulanması yoluyla gerçekleştiriyoruz. Tabii, bu aşamalar yer de değiştirebilir. Örneğin, potensiyel katılımcıların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek için seviye tespit sınavıyla elde edilecek bilgiye ilk önce ihtiyaç duyabilirsiniz.

Grupların belirlenmesinden sonra sınıfın ihtiyaçlarına ve dinamiklerine en iyi uyum sağlayacağını düşündüğümüz eğitmenin seçimini yapıyoruz. Eğitim kitaplarını ve kurs materyallerini genellikle eğitim programına başladıktan sonra belirliyoruz. Böylece, grubun ihtiyaçlarına en uygun olan seçimi yaptığımızdan emin oluyoruz.

Katılımcıların gelişimlerini gözlemleyebilmek için düzenli testler uyguluyoruz. Ayrıca, derse katılım ve periyodik gelişim raporlarını aylık olarak raporlayarak çalıştığımız kurumların eğitim departmanlarına sunuyoruz.