ESP Kurumsal Egitim

Seviye Tespit Sınavları

ESP olarak kurumlara yönelik vermiş olduğumuz  hizmetler arasında İngilizce dil sınavları yazma büyük önem taşımaktadır. Değişik dil öğelerinin doğru bir araya getirilmesinden oluşan dengeli bir sınav hazırlamak tecrübe gerektiren karmaşık bir işlemdir.

Kurumların ihtiyaçlarına ve istenilen dil seviyesini ölçme yöntemine göre her sınav farklı hazırlanır. Örneğin bir işe alım sınavında 45 dakika gibi kısa zaman limiti olan basit bir çoktan seçmeli test yöntemiyle adayların mümkün olan en kısa sürede seviyesini tespit etmek istenebilir. Bu tür bir test, bir kişinin İngilizce becerileri hakkında farklı açılardan çok doğru ve detaylı bir bilgi sağlamaz, ancak genel seviyeyi belirler.

Tam kapsamlı bir sınav, adayın farklı beceri alanlarını daha net ölçebilmek için mülakat, yazı yazma ve dinleme testleri de içerebilir. Böyle bir sınavdan elde edilecek bilgiler, başarılı bir adaya verilebilecek en uygun görevi belirlemede çok faydalı bir araç olabilir.

Diğer bir seçenek ise, yukarıda bahsedilen sınav türlerinin her ikisini de uygulamaktır. Genel İngilizce seviye sınavı için bir baraj puanı belirlenebilir ve bu barajı geçen adaylar daha detaylı olan “tam kapsamlı” sınava alınabilirler.

Birçok şirket İngilizce dil sınavlarını, MT eğitim programlarına seçim yapmada yardımcı olarak kullanıyor. Bu gibi durumlarda da ESP, sınavı talep eden kurumun ihtiyaçlarına uygun olan sınavı hazırlıyor. Daha sonra da sınav uzmanlarımız sonuçların analizinde yardımcı oluyorlar.

Bazı müşteriler genel İngilizce seviye sınavını çalışanlarının yetenek profillerini güncellemek amacıyla talep etmektedir. Bu tür bir sınavdan elde edilecek bilgiler, kişinin işe uygunluğu, İngilizce dil eğitimi ihtiyaçları, atamaları ve/veya primleri konusunda karar vermeye yardımcı olabilir.

Genel İngilizce seviye test örneğimizi online olarak deneyiniz.